ARTYKUŁ 6

Jak wdrażać ustawę o zapewnianiu dostępności?

Pobierz poradnik

Przykładowe wejście do obiektu i otoczenie budynku.

wejście prowadzi przez szerokie, rozsuwane automatycznie drzwi, pozbawione progów

Strefa wejściowa posiada szerokie chodniki oraz brak różnic wysokościowych. Nie ma też obiektów mogących potencjalnie utrudniać wejście do budynku.

Na drzwiach są pasy w kolorze srebrnym, który kontrastuje z otoczeniem

Szklane, rozsuwane drzwi mają kontrastujące pasy na wysokości wzroku osoby dorosłej oraz osoby niskiej, poruszającej się na wózku (lub dziecka).

niebieskie, szerokie i głębokie miejsce parkingowe nieotoczone krawężnikiem

Miejsca dla osób niepełnosprawnych o wymiarach zgodnych z rozporządzeniem. Należy zwrócić uwagę na brak przeszkód terenowych mogących utrudnić dostęp z i do takiego miejsca.

miejsce parkingowe w pobliżu rampy prowadzącej do wejścia do budynku

Miejsca są też zlokalizowane bezpośrednio przy wejściach do obiektu.

parking wykonany z płyt ażurowych, które uniemożliwiają poruszanie się osobom na wózkach

Choć sam budynek może być dopasowany do standardów obiektu dostępnego, to jego najbliższe otoczenie może utrudniać lub wręcz uniemożliwiać użytkownikom ze szczególnymi potrzebami dotarcie do niego.

rozkopany chodnik i brak ciągłości ciągu pieszego - przejazd dla osób na wózku jest niemożliwy

Choć sam budynek może być dopasowany do standardów obiektu dostępnego, to jego najbliższe otoczenie może utrudniać lub wręcz uniemożliwiać użytkownikom ze szczególnymi potrzebami dotarcie do niego.

miejsce parkingowe otoczone jest wysokim krawężnikiem, który uniemożliwia wyjechanie z niego osobie na wózku

Samo miejsce dla osoby niepełnosprawnej nie wystarczy, jeżeli osoba jeżdżąca na wózku nie będzie mogła z niego zjechać.

szklane drzwi są niewidoczne na tle szklanej fasady w tym samym kolorze

Choć same drzwi wejściowe do obiektu są szerokie i nie ma przed nimi barier wysokościowych, są one właściwie niewidoczne nawet dla osoby dobrze widzącej. Analogicznie, cała elewacja obiektu jest potencjalnie niewidoczna dla osób niedowidzących. Brakuje również oznaczeń o funkcji obiektu.

w wyjeździe z rampy zainstalowany jest stojak na rowery

Rampa dla osób na wózkach choć spełnia parametry normatywne jest zastawiona stojakiem dla rowerów. Strefa wejścia jest trudna w poruszaniu się.

Przykładowy hol wejściowy, dobre rozwiązania informacyjne

screen z filmu animowanego przedstawiającego dostępny budynek

Wygodny dla użytkowników hol wejściowy. Po jednej stronie znajduje się strefa przeznaczona do odpoczynku, lub oczekiwania, po drugiej recepcja. Strefa komunikacyjna nie ma przeszkód i umożliwia wygodne przemieszczanie się osób. Światło jest rozproszone. W strefie odpoczynku swobodnie mogą przebywać osoby na wózkach.

screen z filmu animowanego przedstawiającego dostępny budynek

Recepcja ma szeroki kontuar zlokalizowany na dwóch wysokościach. Użytkownik może być obsłużony zarówno na stojąco jak i na siedząco. Za kontuarem nie ma źródeł światła mogących olśnić osobę z wrażliwym wzrokiem. Bezpośrednio przy recepcji znajduje się tablica informacyjna z układem pomieszczeń oraz tablica kierująca do poszczególnych pomieszczeń budynku. W holu nie występują zbędne elementy informacyjne.

screen z filmu animowanego przedstawiającego dostępny budynek. Tablica znajduje się po prawej stronie recepcji

Tablica z układem pomieszczeń pełni funkcję tzw. tyflomapy – pozwala zapoznać się z układem budynku osobom niewidomym i słabowidzącym. W tym miejscu można również zlokalizować tzw. infomat udzielający informacji głosowo i wizualnie.

tylfomapa umieszczona pionowo na ścianie. Wypukłe oznaczenia uzupełnione są opisami w alfabecie Braile'a

Przykładowa tyflomapa – zawiera zarówno opis jak i układ pomieszczeń budynku.

urządzenie z ekranem dotykowym wyświetlającym informacje, urządzenie umieszczone jest na wąskiej stopce, która pozwala podjechać do urządzenia osobie na wózku

Przykładowy infomat - pozwala w sposób głosowy oraz wizualny prezentować dowolne informacje. Przedstawiony model pozwala na korzystanie z niego przez osobę na wózku.

do obniżonej części lady można podjechać na wózku - pod ladą jest wycięcie, w które mieści się wysunięta część wózka

Kontuar pozwala skorzystać z niego również osobie na wózku - możliwe jest częściowe wjechanie pod blat.

na ladzie przyklejona jest naklejka z symbolem dostępności tłumacza - migające dłonie i pętli indukcyjnej - przekreślone ucho z literą T

W holu jest informacja o możliwości porozumiewania się w polskim języku migowym, a także dostępność pętli indukcyjnej dla osób z wadami słuchu.

Duże i wyraźne oznaczenia pokoi (numery) oraz nazwy. Wszystko zaprojektowne w sposób przejrzysty i czytelny z dużej odległości

Prawidłowo i czytelnie oznakowane kierunki do poszczególnych pomieszczeń.

na białej tablicy wiszącej pod sufitem znajdują się czarne symbole - od lewej człowiek na odchylonej w jego stronę pionowej kresce, postać o szerokich barkach za czarnym prostokątem, postać o wąskiej talii za czarnym prostokątem (wyglądają jak oznaczenie miejsca gdzie robi się zdjęcia rentgenowskie, trójkąt, koło, człowiek siedzący na trzech czwartych okręgu

Nieprawidłowo oznakowane pomieszczenia. Użyta symbolika jest nieintuicyjna i nieczytelna - może być myląca dla wszystkich.

Komunikacja pionowa i pozioma

screen z filmu animowanego przedstawiającego dostępny budynek

Korytarz ma szeroki przekrój. Drzwi oraz krawędzie styku ścian i podłogi są oznaczone w kontrastowy sposób tworząc linie kierujące. Dodatkowo w posadzce jest ciemniejszy pas pozwalający osobie słabowidzącej trzymać się środka korytarza. Miejsce odpoczynku jest zlokalizowane we wnęce – znajdujące się w nim meble nie stanowią potencjalnych "potykaczy”. Światło jest rozproszone i równomiernie oświetla cały korytarz – bez tworzenia ostrych cieni.

screen z filmu animowanego przedstawiającego dostępny budynek. Na ścianie przed schodami znajduje się duży i kontrastowy wobec ściany napis Piętro 1 i numery pokoi

Kondygnacje są oznaczone w widoczny i kontrastowy sposób. Na poręczach zlokalizowano napisy w alfabecie Braille’a.

żółta, wypukła ścieżka prowadząca pomiędzy eksponatami na wystawie w muzeum

W celu ułatwienia osobom niewidomym i słabowidzącym nawigacji w stosunkowo otwartych przestrzeniach, zaleca się stosowanie fizycznych linii prowadzących.

screen z filmu animowanego przedstawiającego dostępny budynek

Krawędzie pierwszych i ostatnich stopni są oznaczone w kontrastowy sposób. Poręcze są wysunięte poza obrys schodów.

screen z filmu animowanego przedstawiającego dostępny budynek

W przypadku ciemnych schodów zaleca się stosowanie odwrotnego kontrastu do poszczególnych stopni.

screen z filmu animowanego przedstawiającego dostępny budynek. Ciemne drzwi na tle jasnej ściany. Na środku numer pokoju wypukły i w alfabecie Braile'a

Drzwi do pomieszczeń są kontrastowo oznaczone. Dodatkowo zaleca się stosowanie napisu w alfabecie Braille’a i wypukłych liter/cyfr.

screen z filmu animowanego przedstawiającego dostępny budynek

Winda wygodna dla użytkownika posiada nie tylko wymaganą przepisami szerokość ale też takie elementy jak poręcze, lustro i panel sterujący zlokalizowany w przewidywalnym miejscu. Światło w windzie nie może razić.

screen z filmu animowanego przedstawiającego dostępny budynek

Prawidłowo dobrane kolory ścian i podłogi. Wybór koloru żółtego w roli skrajnych pasów zwiększa czytelność biegu korytarza.

zdjęcie przedstawia wszystkie opisane błędy

Refleksy świetlne oraz kontrastowe wzory, a także szklana przegroda i połyskująca posadzka bez pasów sygnalizacyjnych może stanowić bardzo duży problem dla osób słabowidzących. W pewnych warunkach oświetleniowych szklana tafla może być zupełnie niewidoczna.

ciemny korytarz z oknami na końcu - wpada przez nie ostre światło co powoduje, że reszta korytarza jest w głębokim cieniu

Korytarz nieprawidłowo oświetlony. Ostre światło powoduje olśnienie oraz brak możliwości odnalezienia potencjalnych przeszkód.

ściany i podłoga są białe - nie ma żadnych rozróżnień pomiędzy nimi. Dodatkowo na białej ścianie są białe drzwi.

Brak oznaczeń poszczególnych pomieszczeń. Brak rozróżnienia kolorystycznego drzwi oraz posadzki i ścian. Brak równomiernego oświetlenia przestrzeni – korytarz może być trudny w poruszaniu się dla wszystkich.

Na wyświetlaczu w windzie jest nr 1 oraz symbol jazdy w górę.

W windzie jest oznaczenie, na którym piętrze się znajduje. Komunikat jest zarówno głosowy jak i wizualny.

przyciski w windzie są oznaczone alfabetem Braile'a oraz wypukłymi numerami.

Prawidłowo zaprojektowany panel pozwala dotykowo wybrać numer kondygnacji bez wzbudzania wszystkich przycisków. Dodatkowo po wybraniu kondygnacji dany przycisk się podświetla.

szklane panele windy z sensorycznymi przyciskami

Panele sensoryczne nie powinny być stosowane. Dla osoby słabowidzącej nie jest możliwe odnalezienie wybranej kondygnacji bez aktywacji wielu przycisków. Jednolite tło i brak wypukłości w skrajnych sytuacjach mogą uniemożliwić odnalezienie panelu w ogóle.

Urządzenia dobre

podwójne aluminiowe rozkładane szyny pozwalające pokonać próg oraz zamontowany na stałe niewielki metalowy podjazd pozwalający pokonać nierówność

Niekiedy niewielkie różnice terenu mogą być zniwelowane stosunkowo prostymi rozwiązaniami –zarówno przenośnymi jak i montowanymi na stałe. Wadą urządzeń przenośnych jest konieczność wcześniejszego poinformowania obsługi o potrzebie ich użycia.

Urządzenia - złe praktyki

platforma przyschodowa a przy niej tabliczka z informacją pod jakim numerem telefonu można wezwać obsługę do jej uruchomienia

Platformy, choć umożliwiają pokonywanie wielokondygnacyjnych schodów , najczęściej wymagają pomocy (i asysty) personelu budynku lub obiektu. Często zdarza się, że osoba chcąca skorzystać z takiego urządzenia musi czekać, aż zostanie obsłużona. Należy też zwrócić uwagę na stosunkowo wysoki koszt i awaryjność. Zaletą tego typu urządzeń jest natomiast możliwość dowolnego dopasowania się do topografii klatek schodowych i różnic wysokości.

podnośniki plaftormowe o dużym stopniu zużycia - mają brudne i porysowane szyby i poręcze.

Wszelkiego rodzaju windy (w tym zewnętrzne) Posiadają te same wady co platformy. Są stosunkowo dużymi, kosztownymi i awaryjnymi urządzeniami. Często z racji tego, że są rzadko używane ich stan techniczny pozostawia wiele do życzenia. Problemem dla osób chcących z nich skorzystać może być brak wiedzy jak to zrobić.

Portfolio Modals Portfolio Modal 1